KONTAKT
 
 
 
 

BESÖKA


Skillebyholm 4

153 91 JärnaSKRIVA


info@berasinternational.se


förnamn@berasinternational.seRINGA


+46 (0) 70 461 07 69

Jostein Hertwig, VD


Jostein  är  jurist med mer än 20 års erfarenhet av internationell affärsutveckling, samarbete, nätverkande och förhandlingar. Efter sin karriär  som jurist byggde Jostein    upp en drev ett integrerat jordbruk med djurhållning,  spannmåls- grönsaks-, frukt- och bärodlingar, med tillhörande  gårdsbutik, bageri och juicetillverkning. Initiativet ledde till flera arbetstillfällen  för landsbygden. Sedan 2014 är Jostein VD för BERAS International   där  han tar väl  hand om alla internationella relationer, föreläser och överser BERAS aktiviteter i    världen, bland annat stora delar av Europa, Asien och Karibien.

Hans von Essen, Seniorrådgivare


Hans är agronom och har under mer än 30 år arbetat inom olika delar av livsmedelsbranschen - från trädgårdsodling, torghandel med grönsaker, skötsel av mjölkkor och småskalig förädling till certifiering, kontroll, lantbruksrådgivning, landsbygdsutveckling, internationella projekt, utbildning och stöd till kommuner - alltid med den ekologiska hållbarheten i fokus. Hans  har varit verksamhetsledare för LEADER Södertälje Landsbygd, vice ordförande i Södertälje kommuns miljönämnd och har arbetat med BERAS-projekten sedan starten 2003, senast som Financial Manager.

Fredrik Birath, Process- och Förändringsledare


Fredrik är civilekonom med lång erfarenhet av affärsutveckling, organisation&ledarskap och han har ett sinne för utvecklingsprocesser och god förändring. Som konsult och coach har Fredrik utvecklat människors och företags kommunikationsförmåga, samt gett ut boken ”The team of the future – a study of what makes team effective”. På BERAS International arbetar Fredrik med kundrelationer, utbildning och organisations- och affärsutveckling.

Hanna Nathaniel, Hållbarhetsspecialist


Hanna är civilingenjör i Maskinteknik med inrikting på Industriell ekologi och har arbetat vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Industriell ekologi ett interdisciplinärt forskningsområde som innefattar miljö, ekonomi och samhälle - de tre benen för hållbar utveckling - där kretsloppssystem, livscykeltänk, miljösystemanalys och effektiv resursanvändning är nyckelparametrar. Därtill har Hanna arbetat på United Nations Development Programme, UNDP, i Trinidad & Tobago, inom området för miljö, utveckling och kommunikation.

Skicka meddelande