HUR VI GÖR

Genom  utbildning, inspirationsföreläsningar för igångsättning av förändringsarbete, utformning och genomförande av program för förändringsarbete och processledning, initiativ till samverkansprojekt,  m.m., får vi verksamheter att gå från ord till handling när det kommer till att bidra till en ökning av ekologiska  kretsloppsjordbruk, hållbara matsamhällen och en främjad folkhälsa.

Distanskurs i Diet for a Green Planet


Stensunds Folkhögskola & BERAS International välkomnar er till en unik utbildning i måltidskonceptet Diet for a Green Planet som är en del av FN:s Sustainable Food Systems Programme. Konceptets helhetsgrepp om den hållbara maten är ett vinnande recept såväl nationellt som internationellt.


Flerfaldigt prisbelönade Södertälje kommun är ett levande exempel på konceptets framgång. Trots oförändrad budget serverar kommunen varje dag 24 000 hållbara måltider av högsta kvalitet, med utmärkelser i bland annat White Guide Junior.


"De gedigna kunskaper om helheten från jord till bord och förändrings-

ledning som vi har haft tillgång till genom BERAS är absolut nyckeln till

Södertälje kommuns framgångar inom hållbar mat"     

 

Sara Jervfors, Kostchef Södertälje kommun


Är din yrkesroll inom privat eller offentlig restaurang, storkök, koststrategi, miljö, hälsa, äldrevård, barnomsorg, politik, eller annat område för mat?


Anmäl dig och bli en förändringsledare! Kursstart 15 aug.


Utbildningen är anpassad för yrkesverksamma och sker på deltid och distans med fyra kursträffar förlagda under studietiden Augusti - April. Kursen är avgiftsfri med undantag för de kostnader som tillkommer för kost och eventuell logi vid kursträffarna. Observera att antalet platser är  begränsade och anmälan sker löpande fram till kursstart den 8/8.    

FÖREDRAG - vad är hållbar mat och varför det är viktigt

Ge era medarbetare en samsyn på hållbar mat, inspirera medarbetare eller få ett helhetsperspektiv?

Under ett föredrag går vi igenom matsystemet, varför det är ohållbart och hur morgondagens matsystem ser ut.

Vi anpassar föredraget utifrån er situation och vad det är ni vill uppnå?


Ämnen som vi gärna tar upp:

- Hur olika typer av matproduktion  påverkar klimatet, miljö, hälsa och biologisk mångfald

- Hur människors olika kost och matvanor  påverkar matsystemet

- Ekologiskt producerad mat och hållbart jordbruk

- Aktuella trender och en nyvaken förvirring om mat

- Hur ska man bemöta dagens mattrender som tangerar till ideologi (LCHF, Vegan, olika vegetarska dieter)

- Framtidens matsystem och hur det kommer att se annorlunda ut

- Internationell utblick och globala trender


Pris: 15.000 kr exkl. moms

Förberedelse tillkommer enligt ök med 1.500 kr exkl. moms/timme

UTBILDNING & FÖRÄNDRINGSPROCESS

För en organisation som vill göra en rörelse framåt erbjuder vi en utbildning som ger en gemensam grund att stå på. Man får en helhetssyn av livsmedelssystemet, förståelse för hur delarna i en hållbar kost behöver samverka för att det ska vara genomförbart och möjligt i en praktisk ekonomisk verklighet.


Utbildningen bygger på vårt koncept Diet for a green planet

- God, hälsosam och attraktiv

- Råvaror från ekologiska kretsloppsgårdar

- Lokalt odlat i säsong

- Mindre kött, mer vegetabilier

- Minskat svinn


Vi anpassar utbildningen utifrån er situation, den kan därmed ha olika längd och omfattning. Det är fullt möjligt och positivt att ni samtidigt vill arbeta med er verksamhets visioner och mål. Utbildningen ger en tydlig vägledning till praktiska utvecklingssteg i verksamheten. Utbildningarnas längd varierar från ett par veckor till årslånga processer med förändringsprocessen integrerad i utbildningen. Här återfinns ett utdrag av tidigare utbildningsmaterial.


Pris: Enligt offert

KONSULTUPPDRAG

Vi tar oss an enskilda konsultuppdrag.

- Rådgivning inom hållbara livsmedelssystem

- Utbildning

- Förändringsledning

- Organisation & Ledarskap

- Utformning, utveckling och/eller implementering av kostpolicy

- m.m.


Pris 1.500 kr/tim exkl. moms

EXPERTRÅDGIVNING


Boka tid med vår expert för både små och stora frågor. Hans är agronom och har sammanlagt mer än 20 års praktisk erfarenhet av biodynamisk produktion, pedagogisk innovation, miljöcertifieringar, landsbygdsutveckling, samt projekt-, ekonomi- och ledningsarbete. Hans deltog i utvecklingen av de första certifieringsreglerna för ekologisk produktion i Sverige, var med och byggde upp certifieringssystemet för DEMETER i Sverige. Utöver detta deltog Hans, som en del av the Rural Development Group omställningen av ett sovjetiskt statsjordbruk (sovchoz) till ekologiskt. Hans har haft ett finger med i spelet på alla fronter när det kommer till hållbart jordbruk i Sverige och på samma gång haft en fot i den internationella utvecklingen. I dagsläget sitter Hans också med i styrelsen för Ekologiska lantbrukarna i Södermanland. Styrkan hos Hans ligger i förmågan att se och förstå helheten och jordbrukets roll i samhället. Hans kan identifiera var just ni ska lägga era resurser för att åstadkomma förändring och bidra till ett hållbart matsystem.


Pris: Enligt offert

RÅVARUANALYS

I en så kallad "Råvarukoll" spårar och kartlägger vi råvaror till producent, samt skapar en överblick av verksamhetens råvaror ur ett hållbarhetsperspektiv - en ögonöppnare!

Det ger en bra utgångspunkt för ett strategiskt helhetstänkande och ger insikt om vilka varor som kan bytas ut. Råvarukollen är även ett utmärkt underlag för extern och intern kommunikation och utgör en stabil grund på resan mot en hållbar verksamhet.


Lösningen med närande ekologiska kretsloppsjordbruk är förankrad i FN:s Sustainable Food Systems Programme. I programmet syns exempelvis begreppen ”from farm to fork” eller ”från jord till bord” – dessa koncept syftar till att överblicka hela kedjan av vår matkonsumtion – och de håller på att växa sig starka. Allt fler förmedlar inte bara att en råvara är ekologisk, utan redovisar även gårdsnamn. Spårbarhet av råvaror är ett signalement på kvalitet och hållbarhet. Att som verksamhet greppa sin egen roll i systemet genom att spåra sin påverkan hela vägen tillbaka till jordbruket, samt att kommunicera ut de goda effekter man åstadkommer, den medvetenheten är på frammarsch.

 


Pris: Enligt offert

RÅDGIVNING I UTVECKLING & KONVERTERING TILL KRETSLOPPSJORDBRUK


Vi har kunskaperna om hur ekologiska kretsloppsjordbruk byggs upp, samt hur konventionella jordbruk kan ställa om till kretsloppsjordbruk. På det området erbjuder vi rådgivning till gårdar och intressenter. Här kan du själv ta del av BERAS forskning med riktlinjer för omställning, agronomiska och ekonomiska investerings- och affärsplaner för omställningsprocessen, optimeringsstrategier, marknadsföringsstöd och råd, praktiska exempel på kretsloppsgårdar i Sverige och EU, verktyg för att förbättra planeringen av växtföljder, kväve och fosfor-flöden, m.m. Här kan du läsa boken Conversion to Ecological Recycling Agriculture and Societies.


Pris: Enligt offert