AKTUELLT

Vi bygger ett hållbart livsmedelssystem genom att länka samman ekologiska kretsloppsjordbruk med hållbara matsamhällen utifrån måltidskonceptet Diet for a Green Planet

 Aktuellt  • Vi arbetar kontinuerligt med kommuner för att utveckla system och förändring för hållbara matsystem. Pågående samarbeten: Ekerö, Södertälje, Trosa m.fl

 

UNDER TALLARNA

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE, CSA

I samarbete med BERAS har vi ställt om till god Östersjövänlig mat, utan extra kostnad. Alla är nöjda!


Helena Nordlund, projektledare MatLust,

Södertälje kommun

Hur vi odlar och äter påverkar vårt klimat, med enkla lösningar skapar vi förändring tillsammans.


Jostein Hertwig, VD BERAS

I samarbete med BERAS har vi ställt om till god Östersjövänlig mat, utan extra kostnad. Alla är nöjda!


Helena Nordlund, projektledare MatLust,

Södertälje kommun

I utbildningen Östersjövänlig mat - Diet For a Green Planet, har vi gjort viktiga insikter och kunnat samla oss kring måltidsfrågan på ett helt nytt sätt inom Trosa kommun!


Kerstin Tibbling, Enhetschef Trosa Kommun

I utbildningen Östersjövänlig mat - Diet For a Green Planet, har vi gjort viktiga insikter och kunnat samla oss kring måltidsfrågan på ett helt nytt sätt inom Trosa kommun!


Kerstin Tibbling, Enhetschef Trosa Kommun

Hur vi odlar och äter påverkar vårt klimat, med enkla lösningar skapar vi förändring tillsammans.


Jostein Hertwig, VD BERAS

Vår vision är att rädda Östersjön. Tillsammans med BERAS har vi all kunskap som behövs för att ta rätt beslut i arbetet med hållbar mat.


Johan Ununger, VD Saltå Kvarn

Vår vision är att rädda Östersjön. Tillsammans med BERAS har vi all kunskap som behövs för att ta rätt beslut i arbetet med hållbar mat.


Johan Ununger, VD Saltå Kvarn