I utbildningen Östersjövänlig mat - Diet For a Green Planet, har vi gjort viktiga insikter och kunnat samla oss kring måltidsfrågan på ett helt nytt sätt inom Trosa kommun!

 

Kerstin Tibbling, Enhetschef Trosa Kommun

I utbildningen Östersjövänlig mat - Diet For a Green Planet, har vi gjort viktiga insikter och kunnat samla oss kring måltidsfrågan på ett helt nytt sätt inom Trosa kommun!

 

Kerstin Tibbling, Enhetschef Trosa Kommun

Vår vision är att rädda Östersjön. Tillsammans med BERAS har vi all kunskap som behövs för att ta rätt beslut i arbetet med hållbar mat.

 

Johan Ununger, VD Saltå Kvarn

Vår vision är att rädda Östersjön. Tillsammans med BERAS har vi all kunskap som behövs för att ta rätt beslut i arbetet med hållbar mat.

 

Johan Ununger, VD Saltå Kvarn

Vi bygger ett hållbart livsmedelssystem genom att länka samman ekologiska kretsloppsjordbruk med hållbara matsamhällen utifrån måltidskonceptet Diet for a Green Planet.

Vi är ett nav i livsmedelskedjan som länkar samman ekologiska kretsloppsjordbruk, hållbara matsamhällen och måltidskonceptet Diet for a Green Planet ihop med våra samarbetspartners och kunder. Genom att implementera måltidskonceptet Diet for a Green Planet i offentliga och privata verksamheter som rör och berör mat skapar vi en ökad efterfrågan på råvaror och produkter från gårdar som bedrivs utifrån principerna för ekologiskt kretsloppsjordbruk. Efterfrågan påskyndar omställningen till ekologiska kretsloppsjordbruk - ett närande jordbruk som utgör fundamentet i hållbara matsamhällen och vars vårdande odlingspriniper skapar näringsrika jordar vilka är en förutsättning för förbättrad folkhälsa. När gårdar, offentliga verksamheter, företag och civilsamhället samarbetar och skapar sammanlänkade kluster med ekologiska kretsloppsjordbruk som bas - ja, då uppstår hållbara matsamhällen! Vi utbildar och leder praktiskt förändringsarbete i offentliga verksamheter, privata företag och civilsamhället för att öka förståelsen för behovet av ett hållbart livsmedelssystem och hur alla delar av systemet hänger ihop. Helhetssynen är a och o för att var och en av oss ska kunna identifiera vad just vi kan göra i vår yrkesroll och i vårt privatliv för att skapa fler kretsloppsjordbruk, ett hållbart matsamhälle och främja vår hälsa.

 

Kommuner har en utmärkt utgångspunkt att skapa hållbara matsamhällen utifrån vår modell.

Kontakta oss för att komma igång eller för att komma ännu längre. Vi vill höra var ni vill skapa!

 

UNDER TALLARNA

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE, CSA

I samarbete med BERAS har vi ställt om till god Östersjövänlig mat, utan extra kostnad. Alla är nöjda!

 

Helena Nordlund, projektledare MatLust,

Södertälje kommun

I samarbete med BERAS har vi ställt om till god Östersjövänlig mat, utan extra kostnad. Alla är nöjda!

 

Helena Nordlund, projektledare MatLust,

Södertälje kommun

Hur vi odlar och äter påverkar vårt klimat, med enkla lösningar skapar vi förändring tillsammans.

 

Jostein Hertwig, VD BERAS

Hur vi odlar och äter påverkar vårt klimat, med enkla lösningar skapar vi förändring tillsammans.

 

Jostein Hertwig, VD BERAS