MEDARBETARE

Jostein Hertwig, VD

 

Jostein är jurist med mer än 20 års erfarenhet av internationell affärsutveckling, samarbete, nätverkande och förhandlingar. Efter sin karriär som jurist byggde Jostein upp en drev ett integrerat jordbruk med djurhållning, spannmåls- grönsaks-, frukt- och bärodlingar, med tillhörande gårdsbutik, bageri och juicetillverkning. Initiativet ledde till flera arbetstillfällen för landsbygden. Sedan 2014 är Jostein VD för BERAS International där han tar väl hand om alla internationella relationer, föreläser och överser BERAS aktiviteter i världen, bland annat stora delar av Europa, Asien och Karibien.

Hans von Essen, Jordbruksexpert

 

Hans är agronom och har sammanlagt mer än 20 års praktisk erfarenhet av biodynamisk produktion, pedagogisk innovation, miljöcertifieringar, landsbygdsutveckling, samt projekt-, ekonomi- och ledningsarbete. Hans deltog i utvecklingen av de första certifieringsreglerna för ekologisk produktion, samt byggde upp certifieringssystemet DEMETER, i Sverige. Utöver detta möjliggjorde Hans, som en del av the Rural Development Group, konverteringen av s.k. Estniska sovchos till ekologiska jordbruk. Sedan 2003 har Hans breda kompetens utvecklat BERAS till vad det är idag.

Fredrik Birath, Process- och Förändringsledare

 

Fredrik är civilekonom med lång erfarenhet av affärsutveckling, organisation&ledarskap och han har ett sinne för utvecklingsprocesser och god förändring. Som konsult och coach har Fredrik utvecklat människors och företags kommunikationsförmåga, samt gett ut boken ”The team of the future – a study of what makes team effective”. På BERAS International arbetar Fredrik med kundrelationer, utbildning och organisations- och affärsutveckling.

Hanna Nathaniel, Hållbarhetsspecialist

 

Hanna är civilingenjör i Maskinteknik med inrikting på Industriell ekologi och har arbetat vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Industriell ekologi ett interdisciplinärt forskningsområde som innefattar miljö, ekonomi och samhälle - de tre benen för hållbar utveckling - där kretsloppssystem, livscykeltänk, miljösystemanalys och effektiv resursanvändning är nyckelparametrar. Därtill har Hanna arbetat på United Nations Development Programme, UNDP, i Trinidad & Tobago, inom området för miljö, utveckling och kommunikation.

SAMARBETEN

Certification

 

  • Internationally Certified Dog Trainers (CPDT-KA)
  • NAPPS Certified Pet Sitter
  • PSI's Certificate Professional Pet Sitters

Experience

 

Dogs, Cats, Reptiles, Horses, Fish and Birds