Om oss

Vi arbetar för ett hållbart matsystem med kompetens om jordbruk och förändring.

Våra kunder är företag och kommuner. Vi hjälper dem att anpassa sig till framtiden i ett hållbart matsystem. Mat både sammanför och separerar människor med olika ideologier och dieter, men i grund och botten är det samma jord som när oss och vi har ett ansvar att ta hand om den. Vi vet hur vi gör och det gemensamma engagemanget för mat väcks och växer i våra uppdrag.

 

Vi har en helhetssyn på hållbar mat och vår sammansättning av kompetens inom jordbruk, miljö och organisation & ledarskap gör att vi kan omsätta teori och erfarenhet i handling. Vi förstår hur förändringsprocessen mot hållbar mat behöver gå till i en verksamhet.

 

BERAS International har växt fram ur två internationella forskningsprojekt som tog ett helhetsgrepp om hållbara matsystem. BERAS betyder Building Ecological Recycling Agriculture and Societies Projekten och omfattade såväl forskning som implementering och har gett upphov till koncepten Ecological Recycling Agriculture, Sustainable Food Societies och Diet for a Green Planet. Dessa har implementeras framgångsrikt av prisbelönade Södertälje kommun och internationellt har BERAS modell blivit en del av FN:s Sustainable Food Systems (SFS) Programme. På www.beras.eu finns projekten publicerade. Utifrån gedigna kunskaper sätter vi planer i verket och ser till att förändra vårt matsystem.

 

Vilka är era visioner och stoppklossar för att komma igång eller nå längre? Vi älskar utmaningar och vill gärna höra om dina, så kontakta oss för ett kostnadsfritt idémöte!

 

Tills dess vi ses kan du besöka vår blogg och orientera dig inom ekologi, mat och jordbruk.

 

DIET FOR A GREEN PLANET – De fem kriterierna

 

 

Vi är 7 miljarder människor på jordklotet – och vi har 1,4 miljarder hektar åkerjord att dela på. Det innebär 2000 kvadratmeter åkermark i genomsnitt. Det skulle räcka för att leva väl med god marginal – också med ekologiskt kretsloppsjordbruk – den odlingsmetod som minimerar negativ miljöpåverkan på Östersjön och andra vatten, och samtidigt rentav gör odlingen till en positiv faktor för klimatpåverkan. Förutom våra 2000 kvadrat åker, så har vi också betesmarker, fiskevatten och skog till vår disposition. Ekosystemen producerar överskott. Så länge vi bara skördar överskotten, så skadar vi inte naturen. Genom en bra odling – och en bra viltvård, betesskötsel eller vattenbruk – förhöjer vi naturens förmåga att ge överskott. Allt detta innebär att vi skulle kunna leva både gott och i samklang med naturen. Det gör vi tyvärr inte idag. I okunskap och oförståelse, och av ohejdade vanor begår vi rovdrift på naturen. Vi slösar med mat dels genom att kasta den, dels genom att inte i tillräckligt stor utsträckning tillvara lokala råvaror, och vi äter ofta mer än vad som är hälsosamt. Diet for a Green Planet är ett koncept för dig som arbetar med mat och kan bidra till att ändra på den saken. Just du som lagar mat har en nyckelroll!

 

Konceptet består av fem parametrar som den hållbara maten eftersträvar att uppfylla. Poängen är att parametrarna samspelar – utan att konkurrera sinsemellan. Då blir modellen ekonomiskt hållbar - minskat svinn, minskad köttkonsumtion, mindre prefabricerad mat, mer mättnadskänsla och mindre portioner ger nämligen bättre ekonomi som kan spenderas på råvaror från ekologiska kretsloppsjordbruk.

 

God och hälsosam mat

 

Välsmakande och näringsrik mat är en grundsten i maten. Här finns mycket kunskap att utforska såsom naturliga smakförhöjare i form av råvaror, tillagningsmetoder och samspel dem emellan, utan artificiella tillsatser. Råvaror för ökad mättnadskänsla och minskade portioner är ytterligare en komponent som hör hit.

 

Ekologiska kretsloppsgårdar

 

Jordbruk som bygger på ekologiska kretslopp tillvaratar jordens resurser på ett hållbart sätt, där integrerad djurhållning och spannmålsodling skapar ett kretslopp som optimerar näringsflöden och drastiskt minskar användningen av fossila bränslen.

 

Mindre kött, mer grönsaker och fullkorn

 

Djur är en nödvändig komponent i en gårds kretslopp för naturlig gödsling och att äta kött i mindre mängd fyller alltså en funktion i kretsloppet. Ett riktmärke är max 20% kött och fisk av de totala råvarorna. Tänk på att djuren har fötts upp under goda förhållanden och att fisken kommer från ett hållbart fiske.

 

Konsten att ersätta kött med grönsaker och andra är spännande att utforska!

 

Att välja fullkornsprodukter framför raffinerade råvaror ger en bättre mättnad, högre näringsvärde och mindre svinn.

 

Minskat svinn

 

Det gäller att minimera svinnet både i produktion, förädling, distribution, tillagning och tallriken.

 

Lokalt i säsong

Produkter som kan produceras på ett miljövänligt och energisnålt sätt i den region som konsumenten lever i, är automatiskt säsongsanpassade. När lagring är nödvändig ska den ske energisnålt, och man väljer då t.ex. rotfrukter, konserver och torrvaror. Lokalt odlade grönsaker i säsong minskar avståndet från jord till bord och näringsvärdet behålls i bättre uträckning.

 

Vad som kan definieras som lokalt varierar för olika produkter och olika marknader. Maximalt 50 till 250 km från konsumenten är ett grovt mått. Det är viktigt att tänka på hela kretsloppet, om djurfoder, gödning och andra insatsvaror också är lokala.

 

 

En viktig påminnelse är att parametrarna är strävansmål – en fullständing omställning är en process – en mycket inspirerande sådan med ett starkt syfte som engagerar köket!