TJÄNSTER

FÖREDRAG - vad är hållbar mat och varför det är viktigt

Ge era medarbetare en samsyn på hållbar mat, inspirera medarbetare eller få ett helhetsperspektiv?

Under ett föredrag går vi igenom matsystemet, varför det är ohållbart och hur morgondagens matsystem ser ut.

Vi anpassar föredraget utifrån er situation och vad det är ni vill uppnå?

 

Ämnen som vi gärna tar upp:

- Hur olika typer av matproduktion påverkar klimatet, miljö, hälsa och biologisk mångfald

- Hur människors olika kost och matvanor påverkar matsystemet

- Ekologiskt producerad mat och hållbart jordbruk

- Aktuella trender och en nyvaken förvirring om mat

- Hur ska man bemöta dagens mattrender som tangerar till ideologi (LCHF, Vegan, olika vegetarska dieter)

- Framtidens matsystem och hur det kommer att se annorlunda ut

- Internationell utblick och globala trender

 

Pris: 15.000 kr exkl. moms

Förberedelse tillkommer enligt ök med 1.500 kr exkl. moms/timme

UTBILDNING & FÖRÄNDRINGSPROCESS

För en organisation som vill göra en rörelse framåt erbjuder vi en utbildning som ger en gemensam grund att stå på. Man får en helhetssyn av matsystemet, förståelse för hur delarna i en hållbar kost behöver samverka för att det ska vara genomförbart och möjligt i en praktisk ekonomisk verklighet.

 

Utbildningen bygger på vårt koncept Diet for a green planet

- God, attraktiv och hälsosam

- Mer ekologiskt

- Lokalt odlat i säsong

- Mindre kött, mer vegetabilier

- Minskat svinn

 

Vi anpassar utbildningen utifrån er situation, den kan därmed ha olika längd och omfattning. Det är fullt möjligt och positivt att ni samtidigt vill arbeta med er verksamhets visioner och mål. Utbildningen ger en tydlig vägledning till praktiska utvecklingssteg i verksamheten.

 

Pris: Enligt offert

KONSULTUPPDRAG

Vi tar oss an enskilda konsultuppdrag.

- Rådgivning inom hållbara matsystem

- Förändringsledning

- Organisation & Ledarskap

 

Pris 1.500 kr/tim exkl. moms

EXPERTRÅDGIVNING

 

Boka tid med vår expert för både små och stora frågor. Hans är agronom och har sammanlagt mer än 20 års praktisk erfarenhet av biodynamisk produktion, pedagogisk innovation, miljöcertifieringar, landsbygdsutveckling, samt projekt-, ekonomi- och ledningsarbete. Hans deltog i utvecklingen av de första certifieringsreglerna för ekologisk produktion i Sverige, var med och byggde upp certifieringssystemet för DEMETER i Sverige. Utöver detta deltog Hans, som en del av the Rural Development Group omställningen av ett sovjetiskt statsjordbruk (sovchoz) till ekologiskt. Hans har haft ett finger med i spelet på alla fronter när det kommer till hållbart jordbruk i Sverige och på samma gång haft en fot i den internationella utvecklingen. I dagsläget sitter Hans också med i styrelsen för Ekologiska lantbrukarna i Södermanland. Styrkan hos Hans ligger i förmågan att se och förstå helheten och jordbrukets roll i samhället. Hans kan identifiera var just ni ska lägga era resurser för att åstadkomma förändring och bidra till ett hållbart matsystem.

 

Pris: Enligt offert

RÅVARUANALYS

I en så kallad "Råvarukoll" spårar och kartlägger vi råvaror till producent, samt skapar en överblick av verksamhetens råvaror ur ett hållbarhetsperspektiv - en ögonöppnare!

Det ger en bra utgångspunkt för ett strategiskt helhetstänkande och ger insikt om vilka varor som kan bytas ut. Råvarukollen är även ett utmärkt underlag för extern och intern kommunikation och utgör en stabil grund på resan mot en hållbar verksamhet.

 

Pris: Enligt offert